Fagbokkurs for lærerne i ungdomsskolen

Tirsdag 18. august blir det fagbokkurs for ungdomsskolene i de læreverkene som skal være felles for kommunen. Det gjelder fagene matematikk, norsk og engelsk. I tillegg blir det kurs i Creaza.  Alle må ta med egen pc denne dagen. Det blir servering av lunch.

Gyldendal presenterer:

 • Nye kontekst
 • Maximun
 • Enter

Creaza presenterer:

 • Et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst.

Nye Kontekst, 09.00 – 11.30, Åkra ungdomsskole (amfiet)

 • Gjennomgang av komponentene i Nye Kontekst. Forklaring av hva som er nytt og hva som er en videreføring fra Kontekst.
 • Hvordan bruke Nye Kontekst i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Hvordan tilpasse undervisningen med digitale verktøy – spesielt fokus på Nye Kontekst Smart Tavle

Meld deg på kurs i Nye Kontekst HER

Maximum, 09.00 – 11.30, Vea sykehjem (undervisningsrom)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Maximum i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Eksempler på hvordan bruke GeoGebra i undervisningen
 • Hvordan bruke de digitale verktøyene Maximum Smart Tavle og Smart Vurdering

Meld deg på kurs i Maximum HER

Enter (for lærere i engelsk på 8. trinn), 09.00 – 11.30, Solstein (møterom oppe)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Enter i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Konkrete differensieringsmetoder for å møte hver enkelt elevs kompetansenivå
 • Presentasjon av Basic Skills og Enter Smart Tavle

Meld deg på kurs i Enter HER

Creaza 1 (for lærere som ikke deltar på fagbokkurs), 09.00 – 11.30, Karmøygården

 • Gjennomgang av Creaza sin oppgavebank med hundrevis av oppgaver knyttet til ulike fag, som lærer kan tildele til elevene. I arbeidet med å løse oppgave jobber elevene med å produsere tegneserier, historier, storyboard, tankekart, presentasjoner, lydmikser og ulike filmer – for økt dybdelæring.

Meld deg på kurs  i Creaza 1 HER

Creaza 2 (for lærerne som har vært på fagbokkurs på formiddagen), 12.30 – 15.00, Karmøygården

 • Meld deg på kurs i Creaza 2 HER
Elisabeth Ilstad

Elisabeth Ilstad

Pedagogisk veileder i fagstaben at Oppvekst- og kulturetaten
Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten
Elisabeth Ilstad

Det nyeste fra Elisabeth Ilstad (se alle)

Elisabeth Ilstad
Læring med iPad, VFL, SOL, lesing, Vokal. Puls, veiledning av nyutdannede, Fronter

Legg inn en kommentar