Høy kvalitet i leseopplæringen

Som et ledd i arbeidet mot  «Høy kvalitet i leseopplæringen» inviterer vi til tre ulike kurs i høst. Det er:

 • Sol-kurs for nyutdannede/nytilsatte/tilsatte som har vært i permisjon (1.- 10. kl. lærere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (5.- 7. kl. lærere og leseveiledere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (2.- 4.kl. lærere og leseveiledere)

Det er ingen tilbud til 1. kl lærerne pga av at de får denne kompetansehevingen gjennom 1. kl kurset 12. juni.

Sol-kurs v/ Kari Tessem
26. august 13.00 – 15.30, Karmøygården

Meld deg på HER


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving?
09. september 12.00 – 15.30, Solstein
Med utgangspunkt i Zeppelin 5-7 vil forfatteren av verket, Bjørg Gilleberg Løkken, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • sakprosatekster?
  • skjønnlitterære tekster?
 • Hvordan kan vi lære elevene å skrive
  • skjønnlitterære tekster?
  • sakprosatekster?
 • Hvordan kan vi bruke vurdering for læring skriveundervisningen

Meld deg på HER 


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? 
16. september 12.00 – 15.30, Solstein

Med utgangspunkt i Zeppelin 2-4 vil  Ingeborg Mørner Olimstad fra Aschehoug presentere Zeppelin 2-4 i lys av nyere forskning, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • faktatekster
  • skjønnlitterære tekster
  • repetert lesing
 • Hvordan kan vi bruke strategier i lese-, skrive- og muntligopplæringen
 • Lærerens tavleressurs

Meld deg på HER

Elisabeth Ilstad

Elisabeth Ilstad

Pedagogisk veileder i fagstaben at Oppvekst- og kulturetaten
Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten
Elisabeth Ilstad

Det nyeste fra Elisabeth Ilstad (se alle)

Elisabeth Ilstad
Læring med iPad, VFL, SOL, lesing, Vokal. Puls, veiledning av nyutdannede, Fronter

Legg inn en kommentar