VFL, Skudeneshavn skole

Skudenes3

Som ledd i satsingen VFL på Skudenes skole, hadde vi på tirsdag en flott og aktiv erfarings-utveksling sammen med engasjerte lærere. Humor, alvor og gode faglige diskusjoner sammenfatter økta. Kort oppsummert, og med lærernes egne ord:

–  Vi ønsker at vurderingen vi foretar skal gi inspirasjon til elevene våre. Elevene må ha tydelige mål og kriterier, slik at de får hjelp til å finne veien.

– Det å ha faglige refleksjoner sammen med kollegaene våre, gjør oss mer bevisste på vår egen praksis. Det motiverer og inspirerer til videre arbeid.

Kurs i bruk av Pegasus, et kommunikasjons- materiale for barn

Kursholder: Aina Ask fra Abilia,
28.10.15, kl. 08.30 – 11.30
Ansvarlig: Margaret Sund Rusnes,  mru@karmoy.kommune.no,
tlf 52811472.
Sted: Karmøygården, Stangelandsgt. 3

Om programmet:
PEGASUS gir barnet:
• en aktiv rolle i kommunikasjonen
• en tidlig start på samspill og lek
• en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske
bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler

Innhold i kurset:
• Hvordan tilpasse Pegasus til det enkelte barn
• Hvordan bruke Pegasus som kommunikasjonsmateriale på en
Rolltalk⁄nettbrett og i papir

Mål for dagen:
• Ha oversikt over hva Pegasus inneholder
• Ha tanker om hvem som kan bruke Pegasus
• Ha en kunnskap om tilpasninger av Pegasus
• Ha lyst til å bruke Pegasus

Målgruppe:
Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter,
ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som jobber
rundt personer med behov for ASK
annet

Meld deg på HER

Grunnleggende kurs i bruk av programmene Symwriter og Inprint

Grunnleggende kurs i bruk av programmene Symwriter og Inprint.

Tid: 30.09.15, kl. 14.00 -16.00

Kursholder Margaret Sund Rusnes, mru@karmoy.kommune.no,
tlf 52811472.
Sted: Karmøygården, Stangelandsgt. 3
Litt om programmene: Symwriter: Et program som gir bilde og talestøtte når man skriver. Det er et utmerket verktøy for lese- skrivetrening.
Kursdeltakerne må ha med egen PC med programmene installert.

Meld deg på HER

Grunnkurs i Rolltalk Designer

Tid: Onsdag 09.09.15 kl 09:00 – 15:00.
Sted: Karmøygården, Stangelandsg. 3, 4250 KOPERVIK

Rolltalk Designer 8 er Abilia sin programvare for å lage individuelt tilpassede brukerprogram.
Programmet brukes til personer som har behov for Alternativ kommunikasjon (ASK).
Rolltalk Designer må være installert på egen PC, Rolltalk eller nettbrett (Windows 8) før kurset.

 

Meld deg på HER