RECIPE – prosjektet

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land samarbeider om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy er koordinator for prosjektet, som er støttet av EU’s ‘Lifelong Learning Programme’ (nå Erasmus+). Prosjektet fokuserer på «Early School Leaving (ESL)» og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall i VGS.

Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har i tillegg til en tilstandsrapport (State-of-Art), gjennomført to studier i forbindelse med Recipe-prosjektet. I den ene studien, har en sett på mulige effekter utviklingsprogrammet «De utrolige årene» kan ha for å hindre skoletrøtte og umotiverte elever å falle fra i et senere skoleforløp. Den andre studien har fokus på tidligere elever ved Vågen læringssenter, og deres videre skoleforløp og/eller yrkeskarriere etter avsluttet eksamen.

Det er en naturlig sammenheng mellom målsettingen i Recipe-prosjektet og den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet . I arbeidet med å følge opp ungdomstrinnet foreligger det tre overordnende mål, der en av målsettingene er at alle skal fullføre videregående opplæring. UiU-satsingen har tre sentrale virkemidler – skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Denne målsettingen og disse virkemidlene er i stor grad identisk med det en finner i Recipe-prosjektet. I tillegg ønsker en gjennom Recipe-prosjektet, å undersøke hvilken rolle kommunale- og regionale utdanningssentre kan spille i et slikt arbeid.

Et av tiltakene i Recipe-prosjektet, er å arrangere to etterutdanningskurs og en konferanse i løpet av prosjektperioden. Ett etterutdanningskurs er allerede blitt gjennomført i Sesimbra, Portugal med over 50 deltakere fra flere land i Europa inkludert Norge. Deltakerne var finansiert gjennom Erasmus+ programmet – mobilitet for ansatte. Neste konferanse/kurs arrangeres i Thessaloniki høsten 2016.

http://recipeproject.eu/

Per Fagerland

Per Fagerland

Nestleder, Fag- og driftsstab, Oppvekst- og kulturetaten. at Karmøy kommune
Nestleder, Fag- og driftsstab, Oppvekst- og kulturetaten. Administrative oppgaver. Ungdomsskolen i utvikling - Skoleeierrepresentant Haugalandet skole- og arbeidsliv - Eierstyret. Recipe-project - Kommunal prosjektgruppe.
Per Fagerland

Det nyeste fra Per Fagerland (se alle)

Per Fagerland
Fag- og driftsstab, Oppvekst- og kulturetaten. Ungdomsskolen i utvikling. Haugalandet skole- og arbeidsliv. Internasjonale prosjekter.

Legg inn en kommentar