Yammer i Karmøyskolen

Opplæringen i Yammer for Karmøyskolen har nå startet.  I første omgang vil skolene i pulje 1,  i satsingen IPad 1:1, få besøk av Per Ove Sandhåland fra Atea og Elisabeth Aarekol Johannessen fra stab. Første stoppested: Håvik skole, onsdag 15.februar. Håvik skole er en skole med et særdeles positivt personale. Her er stort engasjement og vilje til utprøving og læring.

Hva er Yammer?

Yammer er et verktøy for digitale samtaler. Som i vanlige samtaler mellom mennesker, kan en digital samtale være ideer, spørsmål og svar, samhandling om et dokuments innhold, planlegging av en tur, diskusjoner om undervisningsopplegg og mye annet. Yammer er en nettbasert kommunikasjonskanal, og Per Ove Sandhåland guider oss gjennom de ulike funksjonene i dette verktøyet.

Hvorfor Yammer i Karmøyskolen?

Et viktig mål for Karmøyskolen, er økt samhandling og deltakelse mellom elever, mellom lærere og mellom elev og lærer. Vi ønsker lav terskel for deling av pedagogiske tanker og ideer, ikke bare innad i det enkelte klasserom og på den enkelte skole, men også mellom de ulike skolene.

I tillegg ser vi at dette verktøyet kan gi oss muligheter også for å knytte andre og nye kontakter, og for å utvide læringsarenaen.

Vi gleder oss til fortsettelsen. Dette blir spennende!

 

 

Elisabeth Aarekol Johannessen

Elisabeth Aarekol Johannessen

Pedagogisk veileder, fagstab. at Oppvekst- og kulturetaten
Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten.
Elisabeth Aarekol Johannessen

Det nyeste fra Elisabeth Aarekol Johannessen (se alle)

Elisabeth Aarekol Johannessen
Praktisk-estetiske fag, Kulturskrinet (DKS), læring med iPad, VFL, veiledning av nyutdannede, Puls

Legg inn en kommentar