100 lærere på workshop i koding

I den nye digitaliseringsstrategien til regjeringen er et av tiltakene å gi alle elever opplæring i teknologi og koding allerede fra barneskolen. Karmøyskolen er allerede godt gang med dette arbeidet.
Fredag var det workshop i koding for ca 100 lærere på Norheim skole. Det var 7 lærere fra ulike skoler på Karmøy som var ansvarlige for dagen. Målet med workshopen var å bygge opp forståelsen koding , og at lærerne enkelt skulle kunne ta de samme kodeaktivitetene i bruk i en læringssammenheng med elevene.
Hilde Bjørndal (professor i Institutt for samfunnsøkonomi) sier at koding handler ikke bare om å lære å utvikle algoritmer for å bli programmerere. Koding kan øke kreativiteten, fordi det kan sammenlignes med et språk. Behersker man programmeringsspråket, kan man utvikle og designe egne mønstre og systemer noe som er nyttig i mange fag.