Politikere besøkte Eide skole

Torsdag fikk Eide skole besøk av ei gruppe politikere fra Høyre som var interessert i å se hvordan skolen jobber med koding. Politikerne ble tatt i mot av Birk, Jone og Benedikte fra 7.klasse. De hadde en kort presentasjon av hva koding er, hvordan koding knyttes til de ulike fagene, og hva de skulle få se i løpet av besøket.

Politikerne var innom tre klassetrinn. På 4. trinn arbeidet elevene med å lære kodespråk gjennom appene BeeBot, Code.org og Swift Playground. Besøket ble imponert over hvor godt elevene håndterte at kodespråket var engelsk. På 6. trinn arbeidet de i appen Scratch Jr. der målet var å formidle vitser og gåter.  Elevene viste hvordan de hadde kodet, og resultatet av det.

På 7. trinn jobbet de med MicroBit og roboter. Microbit er en minidatamaskin som må kodes fra bunnen av. Oppgaven elevene hadde fått het «Smarte klær».  Elevene skulle da programmere MicroBit til å måle lysstyrken i omgivelsene slik at  den lyste når det ble for mørkt.

Til slutt viste de frem ulike roboter. Det var flyging av droner og rullende roboter som utførte ulike praktiske oppgaver.  For å kunne løse disse oppgavene måtte elevene samarbeide godt, og bruke kompetansen sin i  matematikk  og naturfag.