Stab
Elisabeth Aarekol Johannessen

Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten.Elisabeth Espeseth Hamnøy

Elisabeth er rådgiver i Oppvekst og kulturetaten.Elisabeth Ilstad

Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten


Einar Solheim
Einar Solheim

Einar er stabsleder i oppvekst og kulturetaten, opptatt av utviklingsarbeid og hvordan vi kan bruke teknologi og verktøy for betre anvendelse av vår kunnskap for økt læring.Gro Kristin Huus

Gro Kristin er konsulent i fag- og driftstab, oppvekst- og kulturetatenKristin Høines

Kristin arbeider som rådgiver i forhold til personal.Kjell Olav Leirvåg

Kjell Olav startet som lærer på Stangeland ungdomsskole i 1975. I 1984 fikk jeg tilbud om å begynne på Karmøy Pedagogisk Senter som veileder i AV-midler. Da de første datamaskinene dukket opp på skolene i 1985, ble det en naturlig forlengelse av min veiledningstjeneste. Siden tok jeg to halvårsenheter i EDB og IKT.
Siden har veiledning i pedagogisk anvendelse av IKT i skoler og barnehager i Karmøy vært mitt hovedarbeidsfelt.Per Fagerland

Nestleder, Fag- og driftsstab, Oppvekst- og kulturetaten.
Administrative oppgaver.
Ungdomsskolen i utvikling - Skoleeierrepresentant
Haugalandet skole- og arbeidsliv - Eierstyret.
Recipe-project - Kommunal prosjektgruppe.Randi Iren Clausen Jøsang

Randi er pedagogisk veileder i Oppvekst- kulturetaten.Rønnaug Leirvåg

Rønnaug er 1.sekretær stab - Oppvekst- og kulturetaten og jobber med personal. Jeg er opptatt av å yte god service til skoler, barnehager og kulturavdelinger. Jeg kan gi hjelp til å søke til KLP om AFP og pensjon, attføring/ufør. Ansettelser og permisjoner. Ledsagerbevis. Ferie og fravær.Sunniva Munthe Alcock

Sunniva er konsulent i økonomi, litt personalarbeidSigny Tungland Wiksnes

Signy er rådgiver i oppvekst og kulturetaten.

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!