Gro Kristin


Gro Kristin Huus

Gro Kristin er konsulent i fag- og driftstab, oppvekst- og kulturetaten

 

Kontakt meg om:

Barnehage/sfo (bl.a.  plasser, foreldrebetaling
Redusert foreldrebetaling)
Kontantstøtte: statlig/kommunal
E-handel
Leirskole

Gro Kristin Huus

Gro Kristin Huus

konsulent økonomi, fag- og driftsstab at Oppvekst- og kulturetaten
Gro Kristin er konsulent i fag- og driftstab, oppvekst- og kulturetaten
Gro Kristin Huus

Det nyeste fra Gro Kristin Huus (se alle)

Gro Kristin Huus
Barnehage/sfo: plasser, foreldrebetaling Redusert foreldrebetaling sfo/bhg Kontantstøtte: statlig/kommunal E-handel Leirskole

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!