Kjell Olav


Kjell Olav Leirvåg

Kjell Olav startet som lærer på Stangeland ungdomsskole i 1975. I 1984 fikk jeg tilbud om å begynne på Karmøy Pedagogisk Senter som veileder i AV-midler. Da de første datamaskinene dukket opp på skolene i 1985, ble det en naturlig forlengelse av min veiledningstjeneste. Siden tok jeg to halvårsenheter i EDB og IKT.
Siden har veiledning i pedagogisk anvendelse av IKT i skoler og barnehager i Karmøy vært mitt hovedarbeidsfelt.

Ta kontakt ang IKT i skolen og bruk av Ipader og PCer, nettsider

Kjell Olav Leirvåg
Kjell Olav startet som lærer på Stangeland ungdomsskole i 1975. I 1984 fikk jeg tilbud om å begynne på Karmøy Pedagogisk Senter som veileder i AV-midler. Da de første datamaskinene dukket opp på skolene i 1985, ble det en naturlig forlengelse av min veiledningstjeneste. Siden tok jeg to halvårsenheter i EDB og IKT. Siden har veiledning i pedagogisk anvendelse av IKT i skoler og barnehager i Karmøy vært mitt hovedarbeidsfelt.
Kjell Olav Leirvåg

Det nyeste fra Kjell Olav Leirvåg (se alle)

Kjell Olav Leirvåg
IKT i skolen og bruk av Ipader og PCer, nettsider

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!