Nina


Nina Hegglund

Nina er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten, Fagstab.

Kontakt meg om:

Barnehagefaglige spørsmål, realfagsatsing, endringsledelse, veiledning nyutdanna, relasjonskompetanse, gruppe/klasseledelse, foreldresamarbeid, årsplan, De utrolige årenes skole- og barnehageprogram, Dinosaurskolen, mobbing.

Nina Hegglund

Nina Hegglund

Nina er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten, Fagstab.
Nina Hegglund

Det nyeste fra Nina Hegglund (se alle)

Nina Hegglund
Barnehagefaglige spørsmål, realfagsatsing, endringsledelse, veiledning nyutdanna, relasjonskompetanse, gruppe/klasseledelse, foreldresamarbeid, årsplan, De utrolige årenes skole- og barnehageprogram, Dinosaurskolen, mobbing.

Karmøyskolen – Best på læring!