Rønnaug


Rønnaug Leirvåg

Rønnaug er 1.sekretær stab - Oppvekst- og kulturetaten og jobber med personal. Jeg er opptatt av å yte god service til skoler, barnehager og kulturavdelinger. Jeg kan gi hjelp til å søke til KLP om AFP og pensjon, attføring/ufør. Ansettelser og permisjoner. Ledsagerbevis. Ferie og fravær.

Rønnaug Leirvåg

Rønnaug Leirvåg

Rønnaug er 1.sekretær stab - Oppvekst- og kulturetaten og jobber med personal. Jeg er opptatt av å yte god service til skoler, barnehager og kulturavdelinger. Jeg kan gi hjelp til å søke til KLP om AFP og pensjon, attføring/ufør. Ansettelser og permisjoner. Ledsagerbevis. Ferie og fravær.
Rønnaug Leirvåg

Det nyeste fra Rønnaug Leirvåg (se alle)

Rønnaug Leirvåg
Helste arbeidsområder:

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!