Sunniva


Sunniva Munthe Alcock

Sunniva er konsulent i økonomi, litt personalarbeid

Kontakt meg om:

Fakturabehandling, regnskap, E-handel, skoleskyss ordinær, foreldrepermisjoner, utbetaling til barnehager, reiseregninger, timelister, statistikk barn i skoler osv.

Sunniva Munthe Alcock

Sunniva Munthe Alcock

konsulent økonomi at Oppvekst-kulturetaten
Sunniva er konsulent i økonomi, litt personalarbeid
Sunniva Munthe Alcock

Det nyeste fra Sunniva Munthe Alcock (se alle)

Sunniva Munthe Alcock
Fakturering, E-handel, skoleskyss ordinær, foreldrepermisjoner, utbetaling til barnehager, reiseregninger, timelister, statistikk barn i skoler osv.

Karmøyskolen – Best på læring!