Alle innlegg av Elisabeth Aarekol Johannessen

Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten.

Yammer i Karmøyskolen

Opplæringen i Yammer for Karmøyskolen har nå startet.  I første omgang vil skolene i pulje 1,  i satsingen IPad 1:1, få besøk av Per Ove Sandhåland fra Atea og Elisabeth Aarekol Johannessen fra stab. Første stoppested: Håvik skole, onsdag 15.februar. Håvik skole er en skole med et særdeles positivt personale. Her er stort engasjement og vilje til utprøving og læring.

Hva er Yammer?

Yammer er et verktøy for digitale samtaler. Som i vanlige samtaler mellom mennesker, kan en digital samtale være ideer, spørsmål og svar, samhandling om et dokuments innhold, planlegging av en tur, diskusjoner om undervisningsopplegg og mye annet. Yammer er en nettbasert kommunikasjonskanal, og Per Ove Sandhåland guider oss gjennom de ulike funksjonene i dette verktøyet.

Hvorfor Yammer i Karmøyskolen?

Et viktig mål for Karmøyskolen, er økt samhandling og deltakelse mellom elever, mellom lærere og mellom elev og lærer. Vi ønsker lav terskel for deling av pedagogiske tanker og ideer, ikke bare innad i det enkelte klasserom og på den enkelte skole, men også mellom de ulike skolene.

I tillegg ser vi at dette verktøyet kan gi oss muligheter også for å knytte andre og nye kontakter, og for å utvide læringsarenaen.

Vi gleder oss til fortsettelsen. Dette blir spennende!

 

 

Kunst og kulturprosjekt i skolen

Kulturskrinet lanserte sine tanker om et nytt og styrket tilskudd til skolens eget kunst- og kulturprosjekt på skoleledersamling, høsten 2016.

Dette vil tre i kraft, fra og med skoleåret 2016/17.
Det som skiller denne ordningen fra den tidligere, er en
vesentlig styrking økonomisk, samt et sterkere fokus på bredde og dybdelæring.
Den  skolen som får søknaden innvilget, vil få økonomisk tilskudd til samarbeid med kunstnere/eksperter gjennom en periode på et helt skoleår.
Dette samarbeidet vil innebære en felles forpliktelse mellom skole og stab i forhold til veiledning og oppfølging.

Elevene vil gjennom prosjektet få en større forståelse av hvordan kunst blir skapt, og hvilket arbeid og innsats som ligger bak et kunstverk. De vil få innsikt i hvilke tanker som ligger bak et uttrykk, og at kunsten kan ha ulike budskap. Det å lage kunst er en måte å uttrykke seg på, på samme måte som det å skrive en tekst og å bruke språket er uttrykksformer. Det som er unikt med kunsten, er at den kommuniserer på et språk som kan forstås, uavhengig av kulturell bakgrunn. I vårt multikulturelle landskap, har kunsten en viktig rolle som samlende faktor. Et felles kunst og kulturprosjekt gir både innsikt i og forståelse av kunstens natur, samtidig som felles opplevelser skaper identitet, samhold, positivt skolemiljø og god grobunn for læring.

I kjølvannet av Ludvigsen utvalgets utredning, har flerfaglighet og dybdelæring fått et sterkere fokus enn det har hatt tidligere. For å være rustet for framtiden, vil elever ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er mer fagovergripende, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.
Kreativitet og skaperglede er sentrale begreper i utredningen. Dette ønsker Kulturskrinet å underbygge og støtte opp om.

Flerfaglighet handler om å tilnærme seg faget fra ulike perspektiver. På denne måten får en mulighet til å komme mer i dybden av et fag, og dermed også forhåpentligvis oppnå læring i større grad. I Kulturskrinet er vi spesielt opptatt av kunstfagenes betydning i skolen. Vi vet at i tillegg til å ha stor verdi i seg selv,  kan kunstfagene også fungere som gode bidragsytere, verktøy og støtte til en dypere forståelse også i andre fag.
Dersom en skole får prosjektmidler tildelt, ønsker Kulturskrinet at arbeidet med kunst og kultur skal være en tydelig integrert del av undervisningen i den inneværende prosjektperioden. Vi ønsker at Kunst og kulturprosjektet skal være mer enn en «happening» i form av en forestilling, en utstilling el. Dette kan godt være en del av prosjektets mål, – men vi ønsker å se en plan med en overordnet visjon der kunsten spiller en viktig rolle.
Prosjektet vil innebære en felles forpliktelse i forhold til veiledning, oppfølging og samarbeid mellom skole, fagstab og Kulturskrinets administrasjon.

Forskning på området forteller oss at skoler som tar arbeidet med kunst og kultur på alvor, også kan vise til bedre resultater i andre fag.
Arbeidet med kunst og kultur i skolen skaper rom for felles opplevelser og dermed også tilhørighet og identitet.

Søknaden skal inneholde:

• En tydelig målsetting for prosjektet
• Avklart prosjektperiode, med oppstart, slutt og angitte milepæler
• Konkrete tanker om hva prosjektmidlene skal brukes til
• Tanker om hva skolen ønsker veiledning og støtte til i arbeidet

Søknadsfrist: 31.mars 2017

Lykke til!

-Kulturskrinet

Besøk av illustratør og forfatter i Karmøyskolen

Kulturskrinet  samarbeider denne uka med SILK (Skudenes internasjonale litteratur og kulturfestival), og inviterer  i den forbindelse til forfattarbesøk med barnebokforfatter og illustratør Sarah McIntyre.

Skolene som  i dag fikk besøk, var Norheim skole og Mykje skole. De fikk oppleve 1,5 time med den fargerike amerikaneren som har bosatt seg og jobber i London.

Sarah er et fyrverki av ei dame. Hun er stor motstander av janteloven, og ruver høyt i sine kreative gevanter og fargerike hodeplagg. I dag inspirerte hun både små og store på fastlandet til lesing , skriving og illustrasjon.  Alt foregikk på engelsk, men hun prater tydelig og sakte, og er derfor lett å forstå.

Elevene imponerte med  mot, evne og vilje til å delta i samtaler på engelsk.

 

img_4567 img_4589

Krigsseilerne våre på pensum?

I skolebøker har det stått lite eller ingenting om krigsseilerne frem til nå. De var en glemt del av historien. Nå er det uansett gammeldags og avleggs med bøker, derfor er dette programmet perfekt… (Bjørn Toft)

1

«Krigsseglarane i skulen» er en digital, nettbasert interaktiv ressurs, og resultatet av et samarbeidsprosjekt mellom Convoy Cup, avdeling skole i Karmøy kommune, skolekontoret i Haugesund kommune og HSH. Tirsdag 12.april ble denne lansert og presentert for et knippe lærere, med den hensikt å få prøvd dette ut i skolen. Opplegget er tenkt slik at en ved hjelp av Google earth skal kunne følge rutene som konvoiene gikk over Atlanteren under 2.verdenskrig.

Prosjektgruppa har i all hovedsak bestått av Elise Røher, Haugesund, Elisabeth Aarekol Johannessen, Karmøy,  Stine Soland, Haraldsvang ungdomsskole, Svein Olaf Ødegaard, Vormedal ungdomsskole, Bjørn Nornes og Bjørn Toft, Convoy Cup og Sigurd Sandvoll, HSH. Lenke til nettressursen vil bli å finne på hjemmesida vår.

Se lenke for artikkel i Haugalandsnytt: Krisgsseglarane

 

 

Kurs i modellering av leire

Onsdag 30.mars gjennomførte vi den første av to økter med kurs i modellering av leire på Håvik skole. Opplegget er tenkt å kunne brukes direkte i klasserommet, og læringsmålene er hentet fra samfunnsfag og kunst og håndverk. Prosessen fra idé til ferdig produkt skal dokumenteres i bilder og settes sammen til en presentasjon i valgfri app.

Oppgave: Lag din egen maske i leire. Hent inspirasjon fra en fremmed kultur. Vurderingsgrunnlag: produkt og presentasjon.

Ivrige og positive lærere…og rektor på Håvik skole lot kreativiteten blomstre:

IMG_7500 IMG_7504 IMG_7505 IMG_7506 IMG_7502IMG_7498

 

Elevreferansegruppe 2016

Elevreferansegruppa 2016 har nå fått godkjent sitt programforslag i Kulturskrinets styringsgruppe. Kulturelt engasjerte elever med økonomisk forståelse og evne til å tenke flertallets beste, gjorde tirsdag 23.februar en fremragende jobb på Karmøy rådhus. Årets elevreferansegruppe består av bare nye representanter, og representerer 5.-9.trinn. De kommer henholdsvis fra Åkra ungdomsskole og Torvestad skole og kultursenter. De har alle søkt på jobben som kulturvert ved sin skole, og er ut ifra søknader håndplukkede og godt egnet. De stilte denne dagen sammen med kulturkontakt ved sin skole.

Innkomne forslag var på forhånd kvalitetssikret av Kulturskrinets administrasjon, og ble deretter vurdert av elevene  ut ifra gitte kriterier. Budsjettet som ble fordelt var på 610 000 kroner. Ordfører Jarle Nilsen deltok i sluttfasen av prosessen, og lot seg imponere over dagens Karmøyelever. Engasjement, gode argumenter og fornuftige slutninger trygget ham i forhold til Karmøys kulturelle framtid.

Elevene i Karmøyskolen kan sammen med Kulturskrinet glede seg til et rikt og kunstnerisk mangfoldig skoleår 2016/17.

Pizzalunsj med ordføreren.
Pizzalunsj med ordføreren.
Ordfører deltar i sluttfasen av prosessen.
Ordfører deltar i sluttfasen av prosessen.

VFL, Skudeneshavn skole

Skudenes3

Som ledd i satsingen VFL på Skudenes skole, hadde vi på tirsdag en flott og aktiv erfarings-utveksling sammen med engasjerte lærere. Humor, alvor og gode faglige diskusjoner sammenfatter økta. Kort oppsummert, og med lærernes egne ord:

–  Vi ønsker at vurderingen vi foretar skal gi inspirasjon til elevene våre. Elevene må ha tydelige mål og kriterier, slik at de får hjelp til å finne veien.

– Det å ha faglige refleksjoner sammen med kollegaene våre, gjør oss mer bevisste på vår egen praksis. Det motiverer og inspirerer til videre arbeid.