Alle innlegg av Elisabeth Ilstad

Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten

Hva skjer ute på iPad skolene?

thumb_IMG_0189-2_1024Det er snart 9 uker siden de første iPadene ble rullet ut til elevene.  Mye har skjedd siden den gang, og det har vært en utvikling som kanskje ingen helt hadde sett for seg. iPaden har blitt et naturlig verktøy i undervisningen, og i den sammenheng ser vi konsentrerte elever, høy elevaktivitet, samarbeid og høy produksjon av elevarbeider. Noen elever har uttalt:
– Nå er det gøy å lære!
– Det er lettere å konsentrere seg.
– Jeg får gjort mer på skolen.

 

 

iPaden ut til elevene

 

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Håvik skole er en av de første skolene i kommunen som har tatt i bruk iPadene som et læringsverktøy. I forrige uke hadde skolen  tre dager med opplæring av veildere fra RIKT. RIKT overtok klasserommet og modellerte gode lærerstyrte læringsøkter med ipaden. Elevene var lærelystne, viste stort engasjement  og  produserte mye godt fagstoff. Vi gleder oss til å følge Håvik og de 5 andre skolene i det videre arbeidet med iPaden som hovedverktøy.

Kolnes skole vant nasjonal konkurranse i Mattemaraton

uteSeks klasser fra hele landet ble i vår trukket ut som vinnere av årets klassekonkurranse, to klasser fra mellomtrinnet, to klasser fra ungdomsskolen og to klasser fra videregående skole. 6. klasse fra Kolnes skole var en av vinnerne. To elever reiste i går til Oslo sammen med lærer Astrid Brunvatne og deltok  i den nasjonal finalen. Det ble konkurrert i praktiske matematikk og stikkord for aktivitetene var:

 • høyt og luftig
 • dypt og mørkt
 • fort og langsomt

De vant både «Beste klasse på mellomtrinnet» og «Vinner av nasjonal finale». For en bragd! Vi gratulerer!

Matematikkbølgen har for alvor slått innover Karmøyskolen.

1:1 iPad på 6 skoler

ipadKarmøy kommune har investert i iPader med 1:1 dekning på 6 skoler: Kolnes skole, Norheim skole, Håvik skole, Eide skole, Ådland skole og Vågen læringssenter .

Målet med satsningen er å styrke elevenes læring. Karmøy kommune ønsker motiverte, nysgjerrige og lærelystne barn som bygger kompetanse for et fremtidig yrkesliv.

For å sikre god implementering har kommunen inngått et samarbeid med RIKT. RIKT har erfarne pedagoger som skal stå for opplæringen av lærerne og elevene.

Startskuddet for satsningen er 17. august. Da skal lærerne og miljøarbeiderne kurses i to dager i ”Hvordan bruke iPad i læringsarbeidet”. Deretter skal pedagogene fra RIKT rundt på de ulike skolene og modellere bruk av iPad i læringsarbeidet. Utover høsten vil lærerne bli fulgt tett opp av RIKT med bl.a. tre oppfølgingsdager.

RIKT legger til grunn fire veiledende prinsipper for den læringsaktiviteten som skal foregå med hjelp av en iPad:

 • Mestre
 • Skape
 • Reflektere
 • Anerkjenne

iPaden vil bli hovedverktøyet til elevene, men på skolen vil det som før være varierte aktiviteter. Barna vil ikke bli sittende statisk foran en skjerm, og iPaden vil ikke erstatte håndskrifta helt.
Begynneropplæringen ved disse skolene vil være preget av at eleven skal skrive seg til lesing. Fra høsten av vil derfor tastaturet være redskapet når 1. klassingene skal lære seg å lese og skrive. Håndskrift skal de lære senere. Ifølge forskning.no har man funnet ut at barn som følger dette opplegget kunne skrive og lese bedre enn jevnaldrende med vanlig undervisning.

NRK har skrevet en artikkel om Finland som fra høsten 2016 faser ut håndskrifta i begynneropplæringa til fordel for tastaturet . Du kan lese den HER.

Høy kvalitet i leseopplæringen

Som et ledd i arbeidet mot  «Høy kvalitet i leseopplæringen» inviterer vi til tre ulike kurs i høst. Det er:

 • Sol-kurs for nyutdannede/nytilsatte/tilsatte som har vært i permisjon (1.- 10. kl. lærere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (5.- 7. kl. lærere og leseveiledere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (2.- 4.kl. lærere og leseveiledere)

Det er ingen tilbud til 1. kl lærerne pga av at de får denne kompetansehevingen gjennom 1. kl kurset 12. juni.

Sol-kurs v/ Kari Tessem
26. august 13.00 – 15.30, Karmøygården

Meld deg på HER


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving?
09. september 12.00 – 15.30, Solstein
Med utgangspunkt i Zeppelin 5-7 vil forfatteren av verket, Bjørg Gilleberg Løkken, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • sakprosatekster?
  • skjønnlitterære tekster?
 • Hvordan kan vi lære elevene å skrive
  • skjønnlitterære tekster?
  • sakprosatekster?
 • Hvordan kan vi bruke vurdering for læring skriveundervisningen

Meld deg på HER 


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? 
16. september 12.00 – 15.30, Solstein

Med utgangspunkt i Zeppelin 2-4 vil  Ingeborg Mørner Olimstad fra Aschehoug presentere Zeppelin 2-4 i lys av nyere forskning, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • faktatekster
  • skjønnlitterære tekster
  • repetert lesing
 • Hvordan kan vi bruke strategier i lese-, skrive- og muntligopplæringen
 • Lærerens tavleressurs

Meld deg på HER

Fagbokkurs for lærerne i ungdomsskolen

Tirsdag 18. august blir det fagbokkurs for ungdomsskolene i de læreverkene som skal være felles for kommunen. Det gjelder fagene matematikk, norsk og engelsk. I tillegg blir det kurs i Creaza.  Alle må ta med egen pc denne dagen. Det blir servering av lunch.

Gyldendal presenterer:

 • Nye kontekst
 • Maximun
 • Enter

Creaza presenterer:

 • Et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst.

Nye Kontekst, 09.00 – 11.30, Åkra ungdomsskole (amfiet)

 • Gjennomgang av komponentene i Nye Kontekst. Forklaring av hva som er nytt og hva som er en videreføring fra Kontekst.
 • Hvordan bruke Nye Kontekst i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Hvordan tilpasse undervisningen med digitale verktøy – spesielt fokus på Nye Kontekst Smart Tavle

Meld deg på kurs i Nye Kontekst HER

Maximum, 09.00 – 11.30, Vea sykehjem (undervisningsrom)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Maximum i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Eksempler på hvordan bruke GeoGebra i undervisningen
 • Hvordan bruke de digitale verktøyene Maximum Smart Tavle og Smart Vurdering

Meld deg på kurs i Maximum HER

Enter (for lærere i engelsk på 8. trinn), 09.00 – 11.30, Solstein (møterom oppe)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Enter i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Konkrete differensieringsmetoder for å møte hver enkelt elevs kompetansenivå
 • Presentasjon av Basic Skills og Enter Smart Tavle

Meld deg på kurs i Enter HER

Creaza 1 (for lærere som ikke deltar på fagbokkurs), 09.00 – 11.30, Karmøygården

 • Gjennomgang av Creaza sin oppgavebank med hundrevis av oppgaver knyttet til ulike fag, som lærer kan tildele til elevene. I arbeidet med å løse oppgave jobber elevene med å produsere tegneserier, historier, storyboard, tankekart, presentasjoner, lydmikser og ulike filmer – for økt dybdelæring.

Meld deg på kurs  i Creaza 1 HER

Creaza 2 (for lærerne som har vært på fagbokkurs på formiddagen), 12.30 – 15.00, Karmøygården

 • Meld deg på kurs i Creaza 2 HER

Mona Røsseland – et fyrverkeri!

IMG_4107Med glød og engasjement fortalte Mona hvordan 1. kl lærerne kunne bygge et isfjell med grunnleggende kompetanse i matematikk hos elevene.

Slik bygger du et «isfjell»:

 • utsett elevene for tenkning, ressonnement, diskusjon og samtale
 • lytt til elevene
 • bruk visuelle fremstillinger og konkreter systematisk, fra konkret til abstarkt
 • bygg stein for stein, tilpasset opplæring
 • tell med elevene
 • bryt ned læringsmålene
 • tenk igjennom hvilke kritiske faktorer som er tilstede i læringsmålet
 • ingen engangsbøker

 

 • Vi mennesker lærer av at noen ser oss og har tro på oss, Mona Røsseland.

Håvik og Stokkastrand skole deler kunnskap og erfaringer

IMG_3964Erfaringsdeling gjennom «Speed-dating» og «Gallerywalk» førte til ei læringsøkt med mye god refleksjon, dialog og erfaringsutveksling.

Håvik og Stokkastrand skole har dette skoleåret arbeidet med å videreutvikle skolens praksis innenfor VFL. Som en avslutning på dette arbeidet inviterte Håvik Stokkastrand skole til en erfaringsutveksling gjennom speeddating og gallerywalk.
Temaet var ”Hvordan gi tilbakemeldinger som fremmer læring?” og ”Hvordan stille gode spørsmål som hjelper elevene å sette ord på det de tenker?”

Det ble ei læringsøkt med mye god refleksjon, dialog og erfaringsutveksling.

Denne bildekrusellen krever javaskript.