Alle innlegg av Einar Solheim

Einar er stabsleder i oppvekst og kulturetaten, opptatt av utviklingsarbeid og hvordan vi kan bruke teknologi og verktøy for betre anvendelse av vår kunnskap for økt læring.

Learning and leading with Apple (and Karmøy)

Årlig samler Apple Education lærere, skoleledere og skoleeiere til en dagskonferanse der de presenterer det som er mest aktuelt i forhold til iPad, læring og skoleutvikling.  Konferansen dette året var svært preget av et fokus på programmering/koding og hvordan programmering kan brukes i ulike fag.

Vår egen Trond Lindefjell (lærer på Eide skole) var en av få utvalgte lærere som ledet ca. 200 deltakere fra hele landet  igjennom økter fulle av engasjement og spennende utfordringer.

Koding og kos

Flere av skolene i Karmøy har begynt å ta i bruk koding i undervisningen.  Koding engasjerer elevene og er det 21. århundrets språk. Vi lever i en tid med datamaskiner overalt, og det er viktig at neste generasjon forstår koding, hvis de ikke bare skal ende som passive forbrukere, men også brukere og produsenter.

Koding handler om å kreativt skape digitale produkter. Programmeringsaktiviteter kan tilpasses alle alderstrinn og integreres i ulike skolefag som matematikk, naturfag, kunst- og håndverk, musikk osv.

På mandag var TV Haugaland på plass på Eide skole og fikk med seg hvordan de jobber med roboter, droner og koding.

Videoen kan du se her:

https://hnytt.no/2017/03/07/7-klassingene-underviser-koding/

Karmøyskolen – knallgod på digitalisering

Atea Community er Norges største IT-konferanse og arrangeres av Atea i åtte av de største byene i Norge.

Community er nå i Stavanger, og i dagens første «keynote»-foredrag snakket adm. dir. i Atea Norge, Michael Jacobs, om Atea sin visjon som er «Vi bygger Norge med IT».  I sitt foredrag snakket Michael om den digitale transformasjonen, som med økende krefter bryter seg vei inn i både liv vårt og arbeid.  Han presenterte tre skritt mot en digital transformasjon, der første skrittet er teknologi, det andre samarbeid (å jobbe sammen internt og eksternt) og det tredje er å bruke kunnskap og fantasi til å identifisere områder som kan transformeres med digitalisering.

Da Michael snakket om samarbeid, løftet han frem Karmøyskolens satsing på innføring av nettbrett som et godt eksempel.  Karmøyskolen har i iPad-satsingen et stort fokus på kollektiv kompetanse gjennom økt samarbeid, både internt på skoler og mellom skolene (fysisk tilstedeværelse og kommunikasjonsløsninger som Yammer, Showbie og Vigilo).  Økt samarbeid er en forutsetning for de kreative kreftene som kan sørge for at vi tar de store skrittene – og det gjelder all utvikling, ikke bare innenfor digitalisering.

En stor takk til lærere og elever i Karmøyskolen. Det er dere som setter oss på kartet og sørger for at vi lager en historie som er verdt å fortelle på en stor scene i Stavanger, foran 800 ledere og digitaliseringsspesialister i regionen vår.

 

Gratulerer Håvik!

Sindre og Eivor fra 7.klasse på Håvik skole forrige skoleår, deltok sammen med kontaktlærer Ingeborg Dale Mannes på den store Kikora mattefinalen i Oslo i går.  De endte på en formidabel 6.plass for lagene fra 5.-videregående skole!  De fikk også 3.plass for hele mellomtrinnet og 3.plass for alle 7.klasser.

Det var totalt 69 lag som deltok på denne nasjonale mattefinalen i Oslo.  Vi gratulerer så mye til Sindre, Eivor og Ingeborg – og takker for en fjær i hatten til Karmøyskolen 🙂

 

Nytt hovedutvalg oppvekst- og kulturetaten

Nytt hovedutvalg for Oppvekst- og kulturetaten var valgt i dag.  Tidligere ordfører Åse Simonsen (H) er valgt til å lede hovedutvalget.  Nestleder er valgt Yngve Folven Bergesen (V).

Andre utvalgsmedlemmer er:
Svein Aamlefot (Ap)
Veronika B. Brekke Jakobsen (Ap)
Heidi Kjærland (Ap)
Johnny Stangeland (KrF)
Norunn Byrknes (KrF)
Randi Wisnæs (FrP)
Kenneth Lodden (FrP)

Vi gleder oss å jobbe med samtlige og har store forventninger til hva vi kan få til sammen de neste 4 årene!

6 skoler satser på betre læring med iPad

I juni 2015 leverte Ludvigsenutvalget sin hovedutredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i grunnopplæringen for at fornyede fag skal føre til god læring for elevene. For å besvare dette, har utvalget tatt utgangspunkt i utviklingstrekk i samfunnet, funn fra forskning og skolens oppdrag gitt i formålsparagrafen.

Diamant_08_05Utvalget anbefaler fire kompetanseområder som bør vektlegges i fremtidens skole, illustrert ved figuren.  Elever vil ha behov for både kompetanse i fag og kompetanser som er sentrale i mange fag, som å kunne lære, kommunisere, samarbeide, delta, utforske og skape.

Karmøyskolen har basert på utvalgets hovedutredning (og tidligere publisert delutredning) vurdert skolens rolle og hvordan vi kan på best måte sørge for at elevene får den kompetansen de trenger for det samfunnet de skal delta i.  Basert på det arbeidet har 6 skoler ønsket å delta i en satsing der undervisningen skal i større grad ta høyde for utvikling av fremtidens kompetansebehov, og konkludert med at det får vi best til med å ta i bruk iPad som hovedverktøy og katalysator for endring i klasserommet.

Målet med satsingen er å bevirke god pedagogisk bruk som skal forsterke øvrige satsningsområder i skolen. Denne satsningen vil derfor fokusere på elevenes læring, hvordan vi målbevisst kan jobbe for å øke læringsutbyttet. Ludvigsenutvalgets delrapport peker på nødvendigheten i å tilrettelegge læringsarbeidet slik at læringen bedre kan gjenspeile behov i en endret framtid. Vi vil jobbe for at elever skal få økt kompetanse i de grunnleggende ferdighetene og kunnskapsbearbeiding gjennom å bevisstgjøres bruk av læringsstrategier, samarbeid med andre, kreativ tilnærming i eget læringsarbeid og høy digital kompetanse. Det er ønskelig å fokusere på prosesser som fremmer dybdelæring. Aktivt arbeide med Vurdering for læring sammen med klasseledelse i teknologitette klasserom vil stå sentralt i denne satsningen.

Skoler som har brukt iPad i klasserommet, har gitt tilbakemeldinger om positive resultater:

  • De sparer tid og det er mye større sømløshet mellom digitalt/analogt arbeid.
  • Det er langt bedre muligheter for kreativ utfoldelse uavhengig av fag.
  • Elever produserer mer tekst, bilder, film, animeringer, tegneserier
  • iPad løfter svake elevene og gir økte utfordringer til sterke
  • iPad kan forbedre samarbeidslæringen
  • Elevene lærer mer om å produsere og samarbeide
  • iPad gjør læringsprosessene enklere og terskelen til kunnskap lavere
  • iPad er et veldig bra personlig læringsverktøy

Digitale verktøy i skolen handler om mye mer enn digital kompetanse. Elever blomstrer fordi de finner veien til læringsglede. Når elevene får oppleve mestring, øker motivasjonen. Når de får utfolde seg på plattformer som gir den forventede effektiviteten, slippes skaperlysten og kreativiteten fram. Resultatet er vesentlig bedre fokus, motivasjon og et økt læringstrykk.

Vi vil oppdatere nettsiden regelmessig med utviklingen i prosjektet.

 

Skolene som deltar i satsingen (i første omgang) er:

Eide skole

Håvik skole

Kolnes skole

Norheim skole

Ådland skole

Vågen læringssenter

Har du lyst til å jobbe i Karmøyskolen?

Kjenner du til Karmøyskolen?  Synes du det vi holder på med er spennende?  Har du kunnskap og erfaring som gjør at du kan bli en god bidragsyter i Karmøyskolen?

Ta gjerne kontakt med oss, fortell oss hva du har å tilby og hvorfor Karmøyskolen er den rette for deg.  Vi ønsker å rekruttere de beste og legge til rette for at de får brukt kompetansen maksimalt for utvikling av skolen, seg selv – og selvfølgelig for elevenes læring.