Kategoriarkiv: Kurs og konferanser

Learning and leading with Apple (and Karmøy)

Årlig samler Apple Education lærere, skoleledere og skoleeiere til en dagskonferanse der de presenterer det som er mest aktuelt i forhold til iPad, læring og skoleutvikling.  Konferansen dette året var svært preget av et fokus på programmering/koding og hvordan programmering kan brukes i ulike fag.

Vår egen Trond Lindefjell (lærer på Eide skole) var en av få utvalgte lærere som ledet ca. 200 deltakere fra hele landet  igjennom økter fulle av engasjement og spennende utfordringer.

Kurs i bruk av Pegasus, et kommunikasjons- materiale for barn

Kursholder: Aina Ask fra Abilia,
28.10.15, kl. 08.30 – 11.30
Ansvarlig: Margaret Sund Rusnes,  mru@karmoy.kommune.no,
tlf 52811472.
Sted: Karmøygården, Stangelandsgt. 3

Om programmet:
PEGASUS gir barnet:
• en aktiv rolle i kommunikasjonen
• en tidlig start på samspill og lek
• en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske
bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter samt rim og regler

Innhold i kurset:
• Hvordan tilpasse Pegasus til det enkelte barn
• Hvordan bruke Pegasus som kommunikasjonsmateriale på en
Rolltalk⁄nettbrett og i papir

Mål for dagen:
• Ha oversikt over hva Pegasus inneholder
• Ha tanker om hvem som kan bruke Pegasus
• Ha en kunnskap om tilpasninger av Pegasus
• Ha lyst til å bruke Pegasus

Målgruppe:
Logopeder, spesialpedagoger, lærere, assistenter,
ergoterapeuter, foresatte, vernepleiere og andre som jobber
rundt personer med behov for ASK
annet

Meld deg på HER

Grunnleggende kurs i bruk av programmene Symwriter og Inprint

Grunnleggende kurs i bruk av programmene Symwriter og Inprint.

Tid: 30.09.15, kl. 14.00 -16.00

Kursholder Margaret Sund Rusnes, mru@karmoy.kommune.no,
tlf 52811472.
Sted: Karmøygården, Stangelandsgt. 3
Litt om programmene: Symwriter: Et program som gir bilde og talestøtte når man skriver. Det er et utmerket verktøy for lese- skrivetrening.
Kursdeltakerne må ha med egen PC med programmene installert.

Meld deg på HER

Grunnkurs i Rolltalk Designer

Tid: Onsdag 09.09.15 kl 09:00 – 15:00.
Sted: Karmøygården, Stangelandsg. 3, 4250 KOPERVIK

Rolltalk Designer 8 er Abilia sin programvare for å lage individuelt tilpassede brukerprogram.
Programmet brukes til personer som har behov for Alternativ kommunikasjon (ASK).
Rolltalk Designer må være installert på egen PC, Rolltalk eller nettbrett (Windows 8) før kurset.

 

Meld deg på HER

Høy kvalitet i leseopplæringen

Som et ledd i arbeidet mot  «Høy kvalitet i leseopplæringen» inviterer vi til tre ulike kurs i høst. Det er:

 • Sol-kurs for nyutdannede/nytilsatte/tilsatte som har vært i permisjon (1.- 10. kl. lærere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (5.- 7. kl. lærere og leseveiledere)
 • Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (2.- 4.kl. lærere og leseveiledere)

Det er ingen tilbud til 1. kl lærerne pga av at de får denne kompetansehevingen gjennom 1. kl kurset 12. juni.

Sol-kurs v/ Kari Tessem
26. august 13.00 – 15.30, Karmøygården

Meld deg på HER


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving?
09. september 12.00 – 15.30, Solstein
Med utgangspunkt i Zeppelin 5-7 vil forfatteren av verket, Bjørg Gilleberg Løkken, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • sakprosatekster?
  • skjønnlitterære tekster?
 • Hvordan kan vi lære elevene å skrive
  • skjønnlitterære tekster?
  • sakprosatekster?
 • Hvordan kan vi bruke vurdering for læring skriveundervisningen

Meld deg på HER 


 

Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? 
16. september 12.00 – 15.30, Solstein

Med utgangspunkt i Zeppelin 2-4 vil  Ingeborg Mørner Olimstad fra Aschehoug presentere Zeppelin 2-4 i lys av nyere forskning, gi deltakerne konkrete undervisningstips for hvordan elevene kan bli bedre lesere og skrivere.

Innhold:

 • Hva kan vi gjøre for å øke leseforståelsen og lesegleden i lesing av
  • faktatekster
  • skjønnlitterære tekster
  • repetert lesing
 • Hvordan kan vi bruke strategier i lese-, skrive- og muntligopplæringen
 • Lærerens tavleressurs

Meld deg på HER

Fagbokkurs for lærerne i ungdomsskolen

Tirsdag 18. august blir det fagbokkurs for ungdomsskolene i de læreverkene som skal være felles for kommunen. Det gjelder fagene matematikk, norsk og engelsk. I tillegg blir det kurs i Creaza.  Alle må ta med egen pc denne dagen. Det blir servering av lunch.

Gyldendal presenterer:

 • Nye kontekst
 • Maximun
 • Enter

Creaza presenterer:

 • Et digitalt læremiddel hvor elever jobber med fag og utvikler sin kunnskap ved å skape tankekart, presentasjoner, tegneserier, film og lydproduksjoner, i en faglig pedagogisk kontekst.

Nye Kontekst, 09.00 – 11.30, Åkra ungdomsskole (amfiet)

 • Gjennomgang av komponentene i Nye Kontekst. Forklaring av hva som er nytt og hva som er en videreføring fra Kontekst.
 • Hvordan bruke Nye Kontekst i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Hvordan tilpasse undervisningen med digitale verktøy – spesielt fokus på Nye Kontekst Smart Tavle

Meld deg på kurs i Nye Kontekst HER

Maximum, 09.00 – 11.30, Vea sykehjem (undervisningsrom)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Maximum i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Eksempler på hvordan bruke GeoGebra i undervisningen
 • Hvordan bruke de digitale verktøyene Maximum Smart Tavle og Smart Vurdering

Meld deg på kurs i Maximum HER

Enter (for lærere i engelsk på 8. trinn), 09.00 – 11.30, Solstein (møterom oppe)

 • Gjennomgang av hvordan bruke Enter i undervisningen – praktiske eksempler og konkrete undervisningstips
 • Konkrete differensieringsmetoder for å møte hver enkelt elevs kompetansenivå
 • Presentasjon av Basic Skills og Enter Smart Tavle

Meld deg på kurs i Enter HER

Creaza 1 (for lærere som ikke deltar på fagbokkurs), 09.00 – 11.30, Karmøygården

 • Gjennomgang av Creaza sin oppgavebank med hundrevis av oppgaver knyttet til ulike fag, som lærer kan tildele til elevene. I arbeidet med å løse oppgave jobber elevene med å produsere tegneserier, historier, storyboard, tankekart, presentasjoner, lydmikser og ulike filmer – for økt dybdelæring.

Meld deg på kurs  i Creaza 1 HER

Creaza 2 (for lærerne som har vært på fagbokkurs på formiddagen), 12.30 – 15.00, Karmøygården

 • Meld deg på kurs i Creaza 2 HER

Mona Røsseland – et fyrverkeri!

IMG_4107Med glød og engasjement fortalte Mona hvordan 1. kl lærerne kunne bygge et isfjell med grunnleggende kompetanse i matematikk hos elevene.

Slik bygger du et «isfjell»:

 • utsett elevene for tenkning, ressonnement, diskusjon og samtale
 • lytt til elevene
 • bruk visuelle fremstillinger og konkreter systematisk, fra konkret til abstarkt
 • bygg stein for stein, tilpasset opplæring
 • tell med elevene
 • bryt ned læringsmålene
 • tenk igjennom hvilke kritiske faktorer som er tilstede i læringsmålet
 • ingen engangsbøker

 

 • Vi mennesker lærer av at noen ser oss og har tro på oss, Mona Røsseland.