Kategoriarkiv: Ukategorisert

«Elevene fikk en eksplosiv skoletime»

Som en del av Realfagssatsingen til kommunen, fikk Bø og Skudenes ungdomsskole, mandag 18. Januar besøk av Hedda Johannesen, fra Norske Talenter. Dette var en forestilling til inspirasjon for elevene, men det var også fokus på læring. Elevene fikk oppleve et engasjerende show, men også  erfare hvor praktisk naturfag kan være og tips til hvordan vi kan bruke kjemi i hverdagen.

 

Realfagskommunen Karmøy

Karmøy blir en av 34 kommuner i Norge som får status som realfagskommuner. Det var i alt 65 kommuner som søkte, og Karmøy kom igjennom nåløyet.

Som et ledd i å styrke realfagskompetansen, søkte Karmøy kommune om å bli realfagskommune. Dette var vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur i kommunen.

Kunnskapsdepartementet har satt av 20 mill. kroner i budsjettet for 2015 til denne satsingen. Formålet med tiltaket er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Satsingen kan handle om rekruttering, kompetanse, arbeidsmåter, læremidler, samarbeid med andre aktører, bruk av nasjonale ressurser, eller sammenheng mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Barn både i skole og barnehager i Karmøy skal dermed få mulighet til å lære mer matte. Kommunen skal også samarbeide med lokalt næringsliv.