Informasjon fra helsesøster

helsesoster

Alle kommuner har skolehelsetjeneste som er en videreføring av den oppfølgingen barnet fikk på helsestasjonen.

I Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider helsesøstre, lege, jordmor, psykolog og sekretær.

Formål med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader hos elevene.

Alle elever har tilbud om å treffe helsesøster i kontortiden på skolen.  Last ned dokumentet her under for informasjon om helsesøsters kontortid på hver enkelt skole, samt kontaktinformasjon:

pdf-icon
– Kontortid helsesøster barneskoler våren 2017

Helsesøster har taushetsplikt.

Ved sykdom skal familien bruke fastlege eller legevakt.

————

 

2. klasse:

  • Vaksine mot: Difteri/Stivkrampe/Poliomyelitt/ Kikhoste
  • Eleven og foreldre/foresatte blir kalt inn til samtale om elevens helse og trivsel.
  • Det vil bli foretatt høyde og vekt måling.

3. klasse:

  • Høyde/vektmåling.

6. klasse:

  • Vaksine mot: Meslinger/Kusma/Røde hunder
  • Gruppeundervisning om pubertet/utvikling.

7. klasse:

  • Vaksine mot: HPV – virus. (3 doser-jentene)

 

ANDRE TILTAK:

  • «To hjem» grupper i barneskolen
  • Foreldreveiledning
Elisabeth Espeseth Hamnøy

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Rådgiver
Elisabeth er rådgiver i Oppvekst og kulturetaten.
Elisabeth Espeseth Hamnøy

Det nyeste fra Elisabeth Espeseth Hamnøy (se alle)

Elisabeth Espeseth Hamnøy
§9a elevene sitt psykososiale miljø - Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) - Trafikkfarlig skoleveg - Særskilt skoleskyss - Fremskutt/utsatt skolestart - Skolebytte - Inntaksområder - Skolerute - Regelverk/lovverk - Svømmeopplæring - Ordensreglement - IPad som verktøy i fremtidens skole - Leksehjelp - Skader/forsikring - Tilstandsrapport

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!