Rettigheter og plikter

Rett og plikt til grunnskole

Alle barn og unge har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år og til de har fullført det tiende skoleåret. Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn og unge har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole. Plikt betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som er forelder, kan også velge en privat skole eller hjemmeundervisning.

(Opplæringsloven § 2–1 og § 2–13)

En gratis grunnskoleopplæring

Grunnskoleopplæringen skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at skolen ikke kan kreve betaling fra deg som forelder for undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoler, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.

(Opplæringsloven § 2–15)

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Rådgiver
Elisabeth er rådgiver i Oppvekst og kulturetaten.
Elisabeth Espeseth Hamnøy

Det nyeste fra Elisabeth Espeseth Hamnøy (se alle)

Elisabeth Espeseth Hamnøy
§9a elevene sitt psykososiale miljø - Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) - Trafikkfarlig skoleveg - Særskilt skoleskyss - Fremskutt/utsatt skolestart - Skolebytte - Inntaksområder - Skolerute - Regelverk/lovverk - Svømmeopplæring - Ordensreglement - IPad som verktøy i fremtidens skole - Leksehjelp - Skader/forsikring - Tilstandsrapport

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!