Skyss

Kolumbus

Fylkeskommunen har ansvar for skoleskyss. Elever som går i 1. klasse har rett på skyss dersom de har mer enn 2000 m gangvei til skolen. Elever i 2. til 10. klasse har rett på skyss dersom de har mer enn 4000 m gangvei til skolen. Karmøy kommune har i sin trafikksikkerhetsplan klassifisert noen veier som trafikkfarlig skolevei. Elever kan ha rett til skyss på grunn av dette.

Ved delt omsorg kan eleven ha rettighet på grunn av avstand til et av bostedene. Det er krav om at barnet bor minimum 40 % hos hver og at det er etter fast turnus. Foreldrene må sende søknad om dette. Ta kontakt med skolen dersom du lurer på om eleven har rett på skyss.

I Rogaland er det Kolumbus som har ansvaret for skoleskyssen. På deres hjemmesider vil du også finne mer informasjon om skyss.

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Elisabeth Espeseth Hamnøy

Rådgiver
Elisabeth er rådgiver i Oppvekst og kulturetaten.
Elisabeth Espeseth Hamnøy

Det nyeste fra Elisabeth Espeseth Hamnøy (se alle)

Elisabeth Espeseth Hamnøy
§9a elevene sitt psykososiale miljø - Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) - Trafikkfarlig skoleveg - Særskilt skoleskyss - Fremskutt/utsatt skolestart - Skolebytte - Inntaksområder - Skolerute - Regelverk/lovverk - Svømmeopplæring - Ordensreglement - IPad som verktøy i fremtidens skole - Leksehjelp - Skader/forsikring - Tilstandsrapport

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!