Spesialundervisning og tidlig innsats

hva kan jeg forvente

Spesialundervisning

Hvis eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning.

Skolen har ansvaret for å vurdere om eleven trenger spesialundervisning. Du kan selv ta initiativ og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om barnet ditt trenger spesialundervisning. Skolen skal be den pedagogiskpsykologiske tjenesten (PP-tjenesten) om å utarbeide en sakkyndig vurdering. Den skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva slags opplæringstilbud skolen bør gi, og i hvilket omfang. Før skolen ber om en vurdering, skal du samtykke. Du skal også samtykke før spesialundervisning iverksettes.

Hvis den sakkyndige vurderingen viser at eleven har behov for spesialundervisning, skal skolen utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP). Den skal, så langt som mulig, utarbeides sammen med eleven og deg som forelder.

Du som er forelder, skal få informasjon underveis om hvordan spesialundervisningen går. En gang i året skal skolen lage en skriftlig oversikt over opplæringen eleven har fått, og en vurdering av utviklingen til eleven.

(Opplæringsloven kapittel 5)

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr. Spesialundervisningen skal være tilpasset elevens behov.

Hvis du har behov for å snakke med noen om dette kan du kontakte skolen eller ta direkte kontakt med Pedagogisk Psykologisk Tjenestekontor i Karmøy.

Her kan du lese mer om spesialundervisning og tidlig innsats.

Signy Tungland Wiksnes

Signy Tungland Wiksnes

Signy er rådgiver i oppvekst og kulturetaten.
Signy Tungland Wiksnes

Det nyeste fra Signy Tungland Wiksnes (se alle)

Signy Tungland Wiksnes
Spesialpedagogiske tiltak - Gjesteelever - Karmøyelever i andre kommuner - Haugalandsløftet - Ungdomstrinn - Arbeidsavtaler for lærere - Internkontroll - UBAS -Recipe

Legg inn en kommentar

Karmøyskolen – Best på læring!