Utsatt/ fremskyndet skolestart

Utsatt/ fremskyndet skolestart  Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det … Fortsett å lese Utsatt/ fremskyndet skolestart

6 skoler satser på betre læring med iPad

I juni 2015 leverte Ludvigsenutvalget sin hovedutredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i … Fortsett å lese 6 skoler satser på betre læring med iPad

Spesialundervisning og tidlig innsats

Spesialundervisning Hvis eleven ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan han eller hun ha rett til å få spesialundervisning. Skolen har ansvaret for å vurdere om eleven trenger spesialundervisning. Du kan selv ta initiativ og kreve at skolen gjør nødvendige undersøkelser for å finne ut om barnet ditt trenger spesialundervisning. Skolen skal be den … Fortsett å lese Spesialundervisning og tidlig innsats

Mona Røsseland – et fyrverkeri!

Med glød og engasjement fortalte Mona hvordan 1. kl lærerne kunne bygge et isfjell med grunnleggende kompetanse i matematikk hos elevene. Slik bygger du et «isfjell»: utsett elevene for tenkning, ressonnement, diskusjon og samtale lytt til elevene bruk visuelle fremstillinger og konkreter systematisk, fra konkret til abstarkt bygg stein for stein, tilpasset opplæring tell med elevene … Fortsett å lese Mona Røsseland – et fyrverkeri!