Klagerett

Klagerett Det er klagerett på alle vedtak som gjelder elevenes rettigheter, for eksempel vedtak om elevens psykososiale miljø, standpunkt- eller eksamenskarakterer, bortvisning av en elev, spesialundervisning, særskilt språkopplæring, skyss eller skoleplassering. Klagen din bør være skriftlig. Hvis klagen ikke er skriftlig, vil skolen skrive ned klagen. Du bør begrunne klagen samtidig med at du nevner … Fortsett å lese Klagerett

Utsatt/ fremskyndet skolestart

Utsatt/ fremskyndet skolestart  Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utgangspunktet er at barna starter i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år. Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart for barnet ditt. Utsatt skolestart innebærer skolestart det kalenderåret barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer at barnet starter på skolen det … Fortsett å lese Utsatt/ fremskyndet skolestart

6 skoler satser på betre læring med iPad

I juni 2015 leverte Ludvigsenutvalget sin hovedutredning om fremtidens skole til statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Utvalget har vurdert hvilke kompetanser som vil være viktige for elevene og hvilke endringer som må gjøres i fagene for at elevene skal utvikle disse kompetansene. Utvalget har også sett på hva som vil kreves av de ulike aktørene i … Fortsett å lese 6 skoler satser på betre læring med iPad

Mona Røsseland – et fyrverkeri!

Med glød og engasjement fortalte Mona hvordan 1. kl lærerne kunne bygge et isfjell med grunnleggende kompetanse i matematikk hos elevene. Slik bygger du et «isfjell»: utsett elevene for tenkning, ressonnement, diskusjon og samtale lytt til elevene bruk visuelle fremstillinger og konkreter systematisk, fra konkret til abstarkt bygg stein for stein, tilpasset opplæring tell med elevene … Fortsett å lese Mona Røsseland – et fyrverkeri!