Elevreferansegruppe 2016

Elevreferansegruppa 2016 har nå fått godkjent sitt programforslag i Kulturskrinets styringsgruppe. Kulturelt engasjerte elever med økonomisk forståelse og evne til å tenke flertallets beste, gjorde tirsdag 23.februar en fremragende jobb på Karmøy rådhus. Årets elevreferansegruppe består av bare nye representanter, og representerer 5.-9.trinn. De kommer henholdsvis fra Åkra ungdomsskole og Torvestad skole og kultursenter. De har … Fortsett å lese Elevreferansegruppe 2016

Framtidens skole inntar Stangeland

Denne uken startet Stangeland ungdomsskole opp med 5 dagers kurs og modellering for alle lærerne og miljøarbeiderne på skolen. Dett er er den første ungdomsskolen i vår kommune som starter det løpet Karmøy kommune kaller Framtidens skole. Ved skolestart i august 2015 satte 6 skoler i gang med tilsvarende satsing. Framtidens skole er en satsing på … Fortsett å lese Framtidens skole inntar Stangeland

RECIPE – prosjektet

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land samarbeider om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy er koordinator for prosjektet, som er støttet av EU’s ‘Lifelong Learning Programme’ (nå Erasmus+). Prosjektet fokuserer på «Early School Leaving (ESL)» og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall … Fortsett å lese RECIPE – prosjektet

Kurs i bruk av Pegasus, et kommunikasjons- materiale for barn

Kursholder: Aina Ask fra Abilia, 28.10.15, kl. 08.30 – 11.30 Ansvarlig: Margaret Sund Rusnes,  mru@karmoy.kommune.no, tlf 52811472. Sted: Karmøygården, Stangelandsgt. 3 Om programmet: PEGASUS gir barnet: • en aktiv rolle i kommunikasjonen • en tidlig start på samspill og lek • en inngang til norsk barnekultur gjennom en samling av norske bøker, barnesanger, eventyr, aktiviteter … Fortsett å lese Kurs i bruk av Pegasus, et kommunikasjons- materiale for barn

1:1 iPad på 6 skoler

Karmøy kommune har investert i iPader med 1:1 dekning på 6 skoler: Kolnes skole, Norheim skole, Håvik skole, Eide skole, Ådland skole og Vågen læringssenter . Målet med satsningen er å styrke elevenes læring. Karmøy kommune ønsker motiverte, nysgjerrige og lærelystne barn som bygger kompetanse for et fremtidig yrkesliv. For å sikre god implementering har … Fortsett å lese 1:1 iPad på 6 skoler

Om Karmøyskolen

Karmøyskolen består av 16 barneskoler, 5 ungdomsskoler, Vågen læringssenter, Karmøy voksenopplæringssenter og Kulturskolen.  Med en lang tradisjon for aktivt pedagogisk utviklingsarbeid i ryggen, jobber vi sammen mot vår ambisjon om å bli «Best på læring»!  Ved å sette barnas læring i fokus, må vi sørge for at læringen er relevant og i tråd med fremtidens … Fortsett å lese Om Karmøyskolen

Realfagskommunen Karmøy

Karmøy blir en av 34 kommuner i Norge som får status som realfagskommuner. Det var i alt 65 kommuner som søkte, og Karmøy kom igjennom nåløyet. Som et ledd i å styrke realfagskompetansen, søkte Karmøy kommune om å bli realfagskommune. Dette var vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur i kommunen. Kunnskapsdepartementet har satt av 20 mill. … Fortsett å lese Realfagskommunen Karmøy