13 karmøyskoler er i gang med Trivselsprogrammet.

Torsdag 23. februar var elever ved Eide, Grindhaug, Åkra, Sevland og Veavågen skoler i aktivitet i Karmøyhallen. Skolene var representert med vel 100 gutter og jenter som fikk opplæring i å være Trivselsledere på sine skoler. Elevene tok sin opplæring med tilbake på sine skoler for å være aktivitetsledere for sine medelever. Med Trivselsprogrammet legger … Fortsett å lese 13 karmøyskoler er i gang med Trivselsprogrammet.

Hvordan bygger vi elevene for læring?

Mona Røsseland besøkte  i dag Karmøy for å kurse 1. kl. lærerne i hvordan  de skal få matematikkundervisning til å bli forståelig og meningsfull.  Hun er opptatt av at elevene må bli stimulert på mange ulike måter. Jo mer de gjør utenfor boka, dess mer lærer de (utforske, spill, lek, lage historier – viktig at elevene … Fortsett å lese Hvordan bygger vi elevene for læring?

Framtidens skole inntar Stangeland

Denne uken startet Stangeland ungdomsskole opp med 5 dagers kurs og modellering for alle lærerne og miljøarbeiderne på skolen. Dett er er den første ungdomsskolen i vår kommune som starter det løpet Karmøy kommune kaller Framtidens skole. Ved skolestart i august 2015 satte 6 skoler i gang med tilsvarende satsing. Framtidens skole er en satsing på … Fortsett å lese Framtidens skole inntar Stangeland

RECIPE – prosjektet

Regionale utdanningssentre i fem europeiske land samarbeider om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy er koordinator for prosjektet, som er støttet av EU’s ‘Lifelong Learning Programme’ (nå Erasmus+). Prosjektet fokuserer på «Early School Leaving (ESL)» og hvordan en kan nå europeiske og nasjonale mål om redusert frafall … Fortsett å lese RECIPE – prosjektet

1:1 iPad på 6 skoler

Karmøy kommune har investert i iPader med 1:1 dekning på 6 skoler: Kolnes skole, Norheim skole, Håvik skole, Eide skole, Ådland skole og Vågen læringssenter . Målet med satsningen er å styrke elevenes læring. Karmøy kommune ønsker motiverte, nysgjerrige og lærelystne barn som bygger kompetanse for et fremtidig yrkesliv. For å sikre god implementering har … Fortsett å lese 1:1 iPad på 6 skoler

Høy kvalitet i leseopplæringen

Som et ledd i arbeidet mot  «Høy kvalitet i leseopplæringen» inviterer vi til tre ulike kurs i høst. Det er: Sol-kurs for nyutdannede/nytilsatte/tilsatte som har vært i permisjon (1.- 10. kl. lærere) Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? (5.- 7. kl. lærere og leseveiledere) Hvordan motivere og engasjere elevene for lesing og skriving? … Fortsett å lese Høy kvalitet i leseopplæringen