Felles læreverk i Karmøyskolen

Oppvekst- og kultursjefen vil på bakgrunn av råd fra stab og drøftinger med rektorene innføre felles læreverk i basisfagene i karmøyskolene fra 2014. Skolene kjøper fortsatt inn læreverkene (hvis de ønsker), mens kommunen har ansvar for lisenser til de digitale ressursene. I overgangsfasen skiftes læreverkene ved behov for fornying. Barnetrinnet Norsk 1.-7.trinn: Zeppelin, Aschehoug forlag Zeppelin er … Fortsett å lese Felles læreverk i Karmøyskolen

RECIPE – Regional Educational Centres in Pedagogical Europe

Skrevet av: BMVang Regionale utdanningssentre i fem europeiske land skal de neste tre årene samarbeide om å identifisere og dele gode måter å hindre frafall i skolen på. Høsten 2013 startet et prosjekt, støttet av EU’s Lifelong Learning Programme, der Oppvekst- og kulturetaten i Karmøy har fått lov å være involvert. Prosjektet fokuserer på Early School Leaving og … Fortsett å lese RECIPE – Regional Educational Centres in Pedagogical Europe