Bjørn

Kontakt meg om: Alternative opplæringsarenaer – Særskilt språkopplæring – Ungdomstrinnet i Utvikling – Privatskoler (styrerepresentant for Karmøy kommune) – Realfagkommune – GSI – PAS – UBAS – Vigilo optimal – Eksamen – Nasjonale prøver

Sunniva

Kontakt meg om: Fakturabehandling, regnskap, E-handel, skoleskyss ordinær, foreldrepermisjoner, utbetaling til barnehager, reiseregninger, timelister, statistikk barn i skoler osv.

Elisabeth E. H.

Kontakt meg om: §9a elevene sitt psykososiale miljø – Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) – Trafikkfarlig skoleveg – Særskilt skoleskyss – Fremskutt/utsatt skolestart – Skolebytte – Inntaksområder – Skolerute – Regelverk/lovverk – Svømmeopplæring – Ordensreglement – IPad som verktøy i fremtidens skole – Leksehjelp – Skader/forsikring – Tilstandsrapport

Om Karmøyskolen

Karmøyskolen består av 16 barneskoler, 5 ungdomsskoler, Vågen læringssenter, Karmøy voksenopplæringssenter og Kulturskolen.  Med en lang tradisjon for aktivt pedagogisk utviklingsarbeid i ryggen, jobber vi sammen mot vår ambisjon om å bli «Best på læring»!  Ved å sette barnas læring i fokus, må vi sørge for at læringen er relevant og i tråd med fremtidens … Fortsett å lese Om Karmøyskolen

Realfagskommunen Karmøy

Karmøy blir en av 34 kommuner i Norge som får status som realfagskommuner. Det var i alt 65 kommuner som søkte, og Karmøy kom igjennom nåløyet. Som et ledd i å styrke realfagskompetansen, søkte Karmøy kommune om å bli realfagskommune. Dette var vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur i kommunen. Kunnskapsdepartementet har satt av 20 mill. … Fortsett å lese Realfagskommunen Karmøy

Informasjon fra helsesøster

Alle kommuner har skolehelsetjeneste som er en videreføring av den oppfølgingen barnet fikk på helsestasjonen. I Helsestasjons- og skolehelsetjenesten arbeider helsesøstre, lege, jordmor, psykolog og sekretær. Formål med skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og å forebygge sykdommer og skader hos elevene. Alle elever har tilbud om … Fortsett å lese Informasjon fra helsesøster