Stikkordarkiv: kulturskrinet

Elevreferansegruppe 2016

Elevreferansegruppa 2016 har nå fått godkjent sitt programforslag i Kulturskrinets styringsgruppe. Kulturelt engasjerte elever med økonomisk forståelse og evne til å tenke flertallets beste, gjorde tirsdag 23.februar en fremragende jobb på Karmøy rådhus. Årets elevreferansegruppe består av bare nye representanter, og representerer 5.-9.trinn. De kommer henholdsvis fra Åkra ungdomsskole og Torvestad skole og kultursenter. De har alle søkt på jobben som kulturvert ved sin skole, og er ut ifra søknader håndplukkede og godt egnet. De stilte denne dagen sammen med kulturkontakt ved sin skole.

Innkomne forslag var på forhånd kvalitetssikret av Kulturskrinets administrasjon, og ble deretter vurdert av elevene  ut ifra gitte kriterier. Budsjettet som ble fordelt var på 610 000 kroner. Ordfører Jarle Nilsen deltok i sluttfasen av prosessen, og lot seg imponere over dagens Karmøyelever. Engasjement, gode argumenter og fornuftige slutninger trygget ham i forhold til Karmøys kulturelle framtid.

Elevene i Karmøyskolen kan sammen med Kulturskrinet glede seg til et rikt og kunstnerisk mangfoldig skoleår 2016/17.

Pizzalunsj med ordføreren.
Pizzalunsj med ordføreren.
Ordfører deltar i sluttfasen av prosessen.
Ordfører deltar i sluttfasen av prosessen.