Stikkordarkiv: realfag

Realfagskommunen Karmøy

Karmøy blir en av 34 kommuner i Norge som får status som realfagskommuner. Det var i alt 65 kommuner som søkte, og Karmøy kom igjennom nåløyet.

Som et ledd i å styrke realfagskompetansen, søkte Karmøy kommune om å bli realfagskommune. Dette var vedtatt av Hovedutvalg oppvekst og kultur i kommunen.

Kunnskapsdepartementet har satt av 20 mill. kroner i budsjettet for 2015 til denne satsingen. Formålet med tiltaket er å utvikle systematisk kunnskap om hvordan kommuner, barnehager og skoler i praksis kan oppnå bedre resultater og økt kompetanse i realfag.

Satsingen kan handle om rekruttering, kompetanse, arbeidsmåter, læremidler, samarbeid med andre aktører, bruk av nasjonale ressurser, eller sammenheng mellom barnehage, barnetrinn, ungdomstrinn og videregående skole.

Barn både i skole og barnehager i Karmøy skal dermed få mulighet til å lære mer matte. Kommunen skal også samarbeide med lokalt næringsliv.