Nyutdannede lærere

 

I Karmøyskolen er vi opptatt av at du som nyutdannet skal føle deg inkludert i et lærende fellesskap og at du skal kjenne at du får støtte og veiledning i oppstarten av yrkeskarrieren din. Vi ønsker å bidra til trygghet og stolthet omkring det å være lærer, – et av samfunnets viktigste oppgaver.

Alle nyutdannede lærere i Karmøy kommune har rett til veiledning, jmf st.meld 22 (2010-2011). I den forbindelse har vi utarbeidet et program for profesjonsveiledning.

Programmet er forpliktende, både for veisøker og veileder.

Formål:

  • Bidra til å bedre barn og unges læring/trivsel i grunnopplæringen
  • Rekruttere og beholde dyktige lærere

For mer informasjon, se vedlagte filer.

For nyutdannede lærere:

pdf-icon – Veiledning for nyutdannede lærere

For administrasjon:

pdf-icon – Profesjonsveileder

 

Elisabeth Aarekol Johannessen

Elisabeth Aarekol Johannessen

Pedagogisk veileder, fagstab. at Oppvekst- og kulturetaten
Elisabeth er pedagogisk veileder i Oppvekst- og kulturetaten.
Elisabeth Aarekol Johannessen

Det nyeste fra Elisabeth Aarekol Johannessen (se alle)

Elisabeth Aarekol Johannessen
Praktisk-estetiske fag, Kulturskrinet (DKS), læring med iPad, VFL, veiledning av nyutdannede, Puls

Karmøyskolen – Best på læring!