Overganger

Overgang fra ungdomsskolen til videregående skole

Oppvekst og kulturetaten og de videregående skolene i Karmøy kommune har utarbeidet et årshjul for overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole.

Nedenfor kan du laste ned årshjul, samtykkeskjema og oversikt over indikatorer som skal brukes.

Årshjul
Indikatorer
Samtykkeskjema bokmål

Samtykkeskjema nynorsk

Einar Solheim

Einar Solheim

Einar er stabsleder i oppvekst og kulturetaten, opptatt av utviklingsarbeid og hvordan vi kan bruke teknologi og verktøy for betre anvendelse av vår kunnskap for økt læring.
Einar Solheim
Einar Solheim

Det nyeste fra Einar Solheim (se alle)

Einar Solheim
Økonomi, budsjett, HR, Visma, Yammer, læring med iPad, strategi og endring.

Karmøyskolen – Best på læring!