Skolebibliotek

Gunn Indbjo Gjerde, skolebibliotekar på Vea skole, har et koordineringsansvar i forhold til drift av bibliotek på skolene.  Spørsmål angående skolebibliotek kan rettes til henne direkte.  Det gjelder også spørsmål knyttet til f.eks.  Tidemann (biblioteksystemet) og rapportering til Nasjonalbiblioteket.

The-Library-at-Kingdown-School

Einar Solheim

Einar Solheim

Einar er stabsleder i oppvekst og kulturetaten, opptatt av utviklingsarbeid og hvordan vi kan bruke teknologi og verktøy for betre anvendelse av vår kunnskap for økt læring.
Einar Solheim
Einar Solheim

Det nyeste fra Einar Solheim (se alle)

Einar Solheim
Økonomi, budsjett, HR, Visma, Yammer, læring med iPad, strategi og endring.

Karmøyskolen – Best på læring!