Kunst og kulturprosjekt i skolen

Kulturskrinet lanserte sine tanker om et nytt og styrket tilskudd til skolens eget kunst- og kulturprosjekt på skoleledersamling, høsten 2016. Dette vil tre i kraft, fra og med skoleåret 2016/17. Det som skiller denne ordningen fra den tidligere, er en vesentlig styrking økonomisk, samt et sterkere fokus på bredde og dybdelæring. Den  skolen som får … Fortsett å lese Kunst og kulturprosjekt i skolen

Obligatoriske prøver

 Trinn     Tid Registrering Nasjonal /kommunal 1.-10. trinn SOL Elektr 13.des og 1.juni Vokal (obl.komm.) 2.-7.trinn Multi halvårsprøve Elektr Fra 1.des Vokal (obl.komm.) 1.-7.trinn Multi helårsprøve Elektr Fra juni Vokal (obl.komm.) 1.trinn Lesing Papir 12. mars – 13. april. Vokal (frist 20.mai) (obl. nasj.)   Regning (bestilles fra 06.02.-31.03.) Papir 12. mars – 13. … Fortsett å lese Obligatoriske prøver

Felles læreverk i Karmøyskolen

Oppvekst- og kultursjefen vil på bakgrunn av råd fra stab og drøftinger med rektorene innføre felles læreverk i basisfagene i karmøyskolene fra 2014. Skolene kjøper fortsatt inn læreverkene (hvis de ønsker), mens kommunen har ansvar for lisenser til de digitale ressursene. I overgangsfasen skiftes læreverkene ved behov for fornying. Barnetrinnet Norsk 1.-7.trinn: Zeppelin, Aschehoug forlag Zeppelin er … Fortsett å lese Felles læreverk i Karmøyskolen