Skolerute

Skolerute for skolene i Karmøy er å finne på nettsiden til hver enkelt skole.  Du finner nettsidene til skolene i menyen her over.

Elisabeth E. H.

Kontakt meg om: §9a elevene sitt psykososiale miljø – Skyss, (repr. i kontaktutvalget i Rogaland) – Trafikkfarlig skoleveg – Særskilt skoleskyss – Fremskutt/utsatt skolestart – Skolebytte – Inntaksområder – Skolerute – Regelverk/lovverk – Svømmeopplæring – Ordensreglement – IPad som verktøy i fremtidens skole – Leksehjelp – Skader/forsikring – Tilstandsrapport